0 (312) 911 05 91

Ürün Bilgileri


KPSS DVD Seti 5 ders ve 200 Ders Saati Konu Anlatımından Oluşmaktadır.

KR Akademi KPSS Eğitim içeriği 2015 KPSS konu dağılımı göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Konu anlatımlarında özellikle son 5 Yılın KPSS soruları eğitimcilerimiz tarafından takip edilerek, konu ve soru kalıpları belirlenmiştir.


2015 KPSS’inde ağırlıklı olarak karşınıza çıkacak soru kalıplarının püf noktaları, hayati taktikler, tüm pratik yöntemler işlenerek, KPSS’te zamanı verimli kullanma ve en iyi puanı alma yöntemleri anlatılmıştır.

KR AKADEMİ DVD'lerini tek tek ders olarak da www.krakademi.com'dan alabilirsiniz.

TÜRKÇE
Sözcükte Anlam

- Sözcükte Anlam
- Söz Öbeklerinde Anlam

Cümlede Anlam

- Anlamlarına göre Cümleler

Paragraf Bilgisi

- Paragrafta Ana Düşünce
- Yardımcı Düşünce
- Anlatım Biçimleri
- Paragrafta Yapı

Ses Bilgisi

- Ses Olayları

Yazım Kuralları

- Yazım Kuralları

- Ses Bilgisi

Noktalama İşaretleri

- Nokta

- Virgül

- Noktalı Virgül

- İki Nokta

- Soru İşareti

- Üç Nokta

- Ünlem & Parantez & Tırnak

- Kesme İşareti

- Kısa Çizgi

Dil Bilgisi

- Adlar (İsimler)

- Sıfatlar (Önad)

- Zamirler (Adıl)

- Zarflar (Belirteç)

- Bağlaçlar

- Edatlar

- Fiilimsiler

- Ad Tamlaması

- Fiiller

- Fiilde Çatı

- Cümlenin Ögeleri

- Cümle Çeşitleri

- Sözcükte Yapı

Anlatım Bozukluğu

- Gereksiz Sözcük Kullanımı
- Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
- Mantık Hatası
- Deyimlerin Yanlışları Kullanılması
- Çelişen Sözcükler
- Cümlenin Anlamında Belirsizlik
Sözel Mantık

- Gereksiz Sözcük Kullanımı
- Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
- Mantık Hatası
- Deyimlerin Yanlışları Kullanılması
- Çelişen Sözcükler
- Cümlenin Anlamında Belirsizlik
Sözel Mantık

- Sözel Mantık - Küme Belirleme-Konum
- Sözel Mantık - İkili Tablo
- Sözel Mantık-Oyun Tarzı
- Sözel Mantık - Sıralama Soruları
- Sözel Mantık - Üçlü Tablo
- Sözel Mantık Genel Tekrar

MATEMATİK
Temel Kavramlar

Ardışık Sayılar

Faktöriyel

Tek-Çift Sayılar

Taban Aritmetiği

Çözümleme(Sayı Basamakları)

Bölme

Bölünebilme

Asal Çarpanlara Ayırma

EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

- Ondalık Sayılar
- Rasyonel Sayılar
Çarpanlara Ayırma

Basit Eşitsizlikler

- Basit Eşitsizlikler
- Sıralama
Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Oran-Orantı

Denklem Çözme

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Karışım Problemleri

- Karışım Problemleri
- Karışım Problemlerinde Grafik
İşçi-Havuz Problemleri

- İşçi Problemleri
- Havuz Problemleri
Yüzde Problemleri

Kar-Zarar Problemleri

- Kar-Zarar Problemleri
- Faiz Problemleri
- Yüzde Problemleri
Hareket Problemleri

- Hareket Problemleri
- Akıntı ve Tren Soruları
Kümeler

İşlem

Modüler Aritmetik

Saymanın Temel İlkesi

- Saymanın Temel İlkesi
- Olasılık
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık

Sayısal Mantık

- Sayısal Mantık
- Tablo ve Grafik Okuma

TARİH
Temel Kavramlar

17. YY Osmanlı Devleti

- 17.YY Yenileşme Hareketleri
- İsyanlar ve 17. YY Islahatları
- 17. YY Siyasal Olayları

18. YY Osmanlı Devleti

- 18.YY Yenileşme Hareketleri
- 18. YY Siyasal Olayları

Yakınçağ'da Avrupa

19. YY Osmanlı Devleti

- 19. YY Siyasi Olayları
- 19. YY Islahatları
- 19. YY Tanzimat Dönemi
- Osmanlıda Fikir Akımları
- 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi)

20. YY Osmanlı Devleti

- Trablusgarp, Balkan Savaşı, Londra Ant.
- I. Dünya Savaşı
- Cepheler
- Gizli Antlaşmalar ve Wilson İlkeleri
- Paris Konferansı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

- Mondros, Zararlı Cemiyetler
- Kuva-i Milliye, Mustafa Kemal
- Havza ve Amasya Genelgeleri
- Erzurum ve Sivas Kongresi
- Amasya Protokolleri
- Osmanlı Mebusan Meclisi

I. TBMM’nin Açılması

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

- Doğu ve Güney Cepheleri
- Batı Cephesi, Büyük Taarruz

Lozan Konferansı

- İnkılaplar ve İlkeler
- Siyasal Alanda İnkîlaplar
- Çok Partili Hayata Geçiş
- Eğitim ve Toplumsal İnkîlaplar
- Ekonomi Alanında İnkîlaplar

Atatürk İlkeleri ve Dış Politika

Çağdaş Türk ve Dünya tarihi

- II. Dünya savaşı
- Soğuk Savaş ve Yumuşama
- Küreselleşen Dünya ve Türkiye

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk İslam Kültür ve Medeniyeti

- Karahanlılar ve Gazneliler
- Büyük Selçuklular
- İlk Türk Beylikleri
- İlk Türk İslam Devletleri
- Anadolu Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

- Osmanlı Kuruluş ve Yükselme
- Osmanlı'da Devlet Yönetimi
- Eğitim, Toprak Sistemi
- Maliye, Hukuk, Ordu

VATANDAŞLIK

Temel Hukuk Bilgisi

- Sosyal Düzen ve Yaptırım
- Hükümsüzlük
- Ceza ve İptal
- Hukuk Kuralları
- Hukuk Çeşitleri
- Yazılı Kaynak Türleri

Hukukta Boşluk Türleri
Hukukun Dalları

- Hukukun Dalları
- Anayasa ve Ceza Hukuku
- Vergi Hukuku
- Borçlar Hukuku
- Kişiler Hukuku
- Hısımlık & Miras
- Hukuki Olay & Hak Kavramı

Devlet Şekilleri ve Demokrasi

- Devlet ve Devlet Çeşitleri
- Hükümet Sistemleri
- Demokrasi Çeşitleri
- Temel Kavramlar Soruları

Türk Anayasacılık Tarihi
- Anayasacılık Tarihi

- 1921, 1924, 1961 Anayasaları
- 1982 Anayasası

Yürütme
Yasama
Yargı
- Yargı
- Yüksek Mahkemeler

İdare Hukuku

COĞRAFYA
Coğrafi Konum
- Coğrafi Konum, Enlem, Boylam
- Özel Konum & Özel Tarihler

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri
- Dağlar
- Ovalar & Platolar
- Akarsular & Göller
- Doğal Afetler
- Dış Kuvvetler

Türkiye'de İklim ve Sıcaklık
- Türkiye'de İklim Elemanları
- Sıcaklık & Rüzgarlar
- Basınç & Nem & Yağış
- Türkiye'de İklim

Ekonomik Coğrafya
- Türkiye'de Tarım
- Hayvancılık & Ormanlar
- Madenler ve Enerji
- Sanayi
- Ticaret
- Ulaşım
- Turizm

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
Türkiye'nin Nüfusubank
Sipariş Bilgi Hattı
0 (312) 911 05 91

Adınızı ve Telefonunuzu bırakın, ilgili yetkililerimiz arayıp ürün hakkında bilgi versin siparişinizi alsın.